Hlasujeme proti

poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, který zvyšuje platby za sociální služby, aniž by uživatelům těchto služeb zvýšené náklady kompenzoval.

Petice

Petici lze podepsat i bez vyplnění emailu. Odesláním Vaší emailové adresy vyjadřujete souhlas s jejím užitím pro zasílání pravidelných informací o činnosti Asistence, o.p.s. prostřednictvím aplikace Smartemailing.
Již podepsalo ... signatářů.

Rozumíme tomu, že poskytovatelé určitých druhů sociálních služeb dlouhodobě trpí podfinancováním, tuto situaci ale nelze řešit přenesením zátěže na seniory a lidi s postižením.

Přestože naším dlouhodobým cílem je prosazení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči, musíme aktuálně reagovat na situaci v Poslanecké sněmovně a zabránit významnému zhoršení dostupnosti pomoci.

Novelu zákona lze dohledat pod Sněmovním tiskem číslo 1143. Je v něm obsaženo zvýšení maximálních plateb za sociální služby o 20%, které povede k významnému snížení dostupnosti pomoci pro lidi, kteří ji nejvíce potřebují.

Erik Čipera a Štěpán Lohr
Asistence o.p.s.
29.3.2021

Kampaň pořádá
Asistence o.p.s.